Programul Casa Verde 2023 - Informatii alegerea instalatorului validat

AFM pregătește o nouă sesiune de înscriere în Programul Casa Verde 2023. Cine poate aplica pentru subvenții și care sunt actele necesare? Copy

Avem o  veste bună pentru cei interesați de Programul Casa Verde-Fotovoltaice 2023! AFM pregătește o nouă sesiune de înscriere, iar condițiile de accesare a acestui program s-au simplificat semnificativ.

Astfel, va fi mult mai ușor să accesezi finanțarea nerambursabilă de 20.000 de lei pentru un sistem fotovoltaic de minimum 3 kW.

Incepând cu data de 19 mai 2023, ora 10:00 și până la data de 26 iunie 2023, ora 23:59 se va desfasura sesiunea de înscriere a solicitanților persoane fizice în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice 2023.

“Casa Verde-Fotovoltaice 2023” este un program care finanțeaza  proiectele privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica , in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala, implementat de către Autoritatea pentru Administrarea Fondului pentru Mediu (AFM). Programul are ca scop finantarea achizitionarii si instalarii sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabila, nepoluante, in vederea producerii energiei electrice si utilizarii acesteia de catre consumatorii racordati la reteaua nationala de distributie a energiei electrice.

Programul Casa Verde-Fotovoltaice a avut un succes semnificativ în ultimii ani, cu o cerere mare de la cetățeni. Programul va continua și în 2023, cu finanțare asigurată de la bugetul de stat.

Cine poate beneficia de programul Casa Verde?

Programul Casa Verde-Fotovoltaice este destinat persoanelor fizice care dețin locuințe situate în România dar și Parohiilor,  care doresc să își îmbunătățească eficiența energetică.

Pentru a beneficia de finanțare, aplicanții trebuie să îndeplinească anumite condiții de eligibilitate și să depună o cerere în conformitate cu procedurile stabilite de către AFM, accesand aplicatia informatica pentru incarcarea documentelor prevazute in Ghidul de finantare si rezervarea sumei aferente finantarii.

In afara de incarcarea documentelor in aplicatia informatica, solicitantii completeaza si isi asuma in aplicatie o serie de declaratii, prevazute in Anexa nr.3 la Ghidul de finantare- Declaratie pe propria raspundere pentru solicitantul persoana fizica (sau unitate de cult, dupa caz)

Cum să vă pregătiți pentru lansarea programului Casa Verde 2023 ?

Încă nu a fost publicată data exacta a inceperii sesiunii de inscriere a solicitantilor, insa, dacă sunteți interesați să vă înscrieți, vă recomandăm sa obțineți și să pregătiți in format electronic cat de curand posibil următoarele documente:

 • Copie Act de identitate solicitant (atentie, adresa din cartea de identitate trebuie să coincidă cu adresa imobilului unde se dorește implementarea). Nu se acceptă viza de flotant la adresă. Termenul de schimbare a cărții de identitate este de 10 zile lucrătoare de la depunerea documentelor la Direcția de Evidență a Persoanelor, daca doriti sau este necesar sa faceti acest lucru.
 • Extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcție pe care se va implementa proiectul (este valabil 60 zile de la emitere). Se poate obține online și costă 20 lei https://epay.ancpi.ro/epay/SelectProd.action?prodId=1420
 • Certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice (este valabil 90 zile de la emitere). Se poate obține online de la ANAF www.anaf.ro (dacă aveți SPV) sau fizic de la ANAF.
 • Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială aveți domiciliul (este valabil 30 zile de la emitere). Unele primării eliberează acest document online.
 • Dacă adresa din buletin este scrisă diferit față de cea din extrasul de carte funciară (de exemplu lipsește strada, numărul, etc), trebuie să obțineți si o adeverință/Nomenclator stradal de la primărie care să ateste adresa la care locuiți și să menționeze numărul cărții funciare.
 • Copia cărții funciare colective, doar pentru imobilele tip duplex (se obține doar fizic de la OCPI). De exemplu, pentru un imobil înscris într-o carte funciară cu număr de tipul xxxx-C1-U2, este necesară copia cărții funciare colective.

 

Este important să reamintim că în cadrul sesiunii Casa Verde-Fotovoltaice 2023, beneficiarii vor avea responsabilitatea să se înscrie singuri în aplicația informatică a AFM pentru a putea beneficia de finanțare. În această ediție, nu se va mai permite înscrierea prin intermediul unui instalator, așa cum s-a întâmplat în edițiile precedente. De asemenea, AFM a anunțat că înscrierea în program se va desfășura pe regiuni, cate 3 zile lucratoare pentru fiecare regiune, urmând ca in perioada urmatoare AFM sa publice pe site-ul lor calendarul cu datele de deschidere pentru fiecare regiune.De asemenea vă rugam să rețineți că perioada de deschidere a programului este estimată să fie între 5 și 15 mai și, în acest context, recomandarea noastra este sa solicitati chiar de astazi documentele necesare, astfel încât să puteți beneficia de finanțarea dorită.

Principalele modificări propuse față de programele anterioare

 • Beneficiarul finanțării poate fi persoană fizică sau parohie.
 • Beneficiarul finanțării, persoană fizică trebuie sa fie proprietar și să aibă domiciliul la adresa de implementare a proiectului.
 • Beneficiarii finali se vor înscrie SINGURI (nu prin instalator ca în edițiile precedente) în aplicația informatică a AFM pentru rezervarea sumelor.
 • După obținerea rezervării sumei, își vor alege un instalator validat.
 • Analiza documentelor depuse de către beneficiari în aplicația AFM, se va realiza de către instalator.

Programul de finanțare continuă să susțină instalarea de sisteme fotovoltaice cu o putere minimă de 3kW, oferind o finanțare de 20.000 de lei și impunând o contribuție proprie de minimum 10%.

Cine beneficiaza de finantare pentru programul AFM Casa Verde-Fotovoltaice 2023 ?

 • Persoanele fizice cu domiciliul în Romania si parohiile care nu au obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local

Criterii de eligibilitate solicitanti persoane fizice in vederea obtinerii finantarii

(Art. 16 Ghid de finantare, alin (1)):

 1. este persoana fizica cu domiciliul in Romania;
 2. nu are obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local;
 3. domiciliaza la adresa unde se va implementa proiectul (nu se accepta viza de flotant);
 4. este proprietar al imobilului constructie  pe care se amplaseaza sistemul de panouri fotovoltaice sau al imobilului teren  care deserveste constructia, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara;
 5. imobilul pe care se amplaseaza constructia nu este afectat de sarcini in favoarea unei persoane juridice sau a unei entitati care desfasoara activitati economice, destinatia constructiei fiind doar pentru locuinta sau anexe care o deservesc.

Atentie!  NU este eligibil (cf. Ghid de finantare, Art. 16 alin (1) lit. h) :

 • solicitantul sau coproprietartii/devalmasii care au beneficiat de finantare in cadrul programului derulat in etapa anterioara( Ord. nr. 1287/2018) pentru un imobil inscris in aceeasi carte funciara ca cel pentru care solicita finantarea;
 • solicitantul sau coproprietarii/devalmasii care au in derulare o cerere aprobata anterior sau un contract de finantare cu AFM pentru un imobil inscris in aceeasi carte funciara ca cel pentru care solicita finantarea;
 • imobilul cu mai mult de doua proprietati individuale/apartamente.

 

PREINSCRIERI CASA VERDE-FOTOVOLTAICE 2023

Nota: este important de menționat că, vineri 28 aprilie 2023, varianta finală a Ghidului de finanțare a fost publicată în Monitorul Oficial. Puteti descarca noul Ghid de finantare  accesand linkul urmator:

https://www.afm.ro/main/programe/sisteme_fotovoltaice/2023/ordin_1063-26_04_2023-aprobare_ghid_finantare-2023_04_28.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Programul Casa Verde 2023 - Alegerea instalatorului validat

Programul Casa Verde 2023
Alegerea instalatorului validat

 • Intra pe aplicatia AFM https://inscrierionline.afm.ro, cu email-ul folosit la inscriere si parola dumneavoastra.
 • Alegeti BOSADI CONSTRUCT SRL din lista instalatorilor validati.
 • Noi verificam documentele incarcate in termen 30 de zile;
 • Daca documentele sunt corecte propunem proiectul spre aprobare.
 • Dupa publicarea dosarelor aprobate de catre AFM putem sa implementam proiectul.

Instructiuni alegere instalator:

Oferta noastra:

Instructiuni:

Instructiuni alegere instalator

Oferta noastra